Årsmöte 2016

Kallelse till årsmötet

Tid och plats: tisdag 1 mars kl 18:30, Sambiblioteket, nedre ingången – Lubbesalen.

Välkommen på årsmötet 2016. Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år. Verksamhetsberättelsen för 2015 kommer att läggas ut på hemsidan. Kontakta ordförande om du vill få den hemskickad via post. Alla dokument från årsmötet kommer att finnas på hemsidan. Motioner till årsmötet kan skickas men e-post till http://nfharnosand@gmail.com senas den 22 februari.

Verksamhetsberättelse 2015

Resultaträkning 2015

Verksamhetsplanering 2016