Konferens om framtidens energipolitik

Länsstyrelsen ordnar en konferens om länets framtida energipolitik. Syftet med dagen är att skapa intresse och engagemang kring länets utmaningar och möjligheter. En viktig del är också att föra fram regionala frågor och synpunkter som Energikommissionen kan ta med i sitt underlag.  Senast den 1 januari 2017 ska Energikommissionen lämna in ett underlag till en bred politisk överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Vid konferensen deltar representanter från Energikommissionen samt privata och offentliga aktörer. De kommer alla att ge sin syn på de utmaningar Västernorrland har inom energi- och klimatområdet och vilken betydelse energipolitiken har för tillväxt och sysselsättning hos länets företag.

Medverkar gör bland annat: Maria Wetterstrand, sakkunnig inspiratör och moderator Gunnar Holmgren, Landshövding Länsstyrelsen Västernorrland Ingemar Nilsson, Energikommissionen Per Nordlund, Statkraft Sverige AB Christer Borg, Älvräddarna Milan Kolar, SCA Vind AB Elisabet Lassen, Sollefteå kommun Anders Hultgren, SCA Energy Efter konferensen har du även möjlighet att göra ett studiebesök på SCA Östrands massafabrik.

Tid: 22 september 2016 kl. 10.00 till 15.00 (fika från 9.00)    Plats: Stadshuset i Sundsvall Sista anmälningsdag är den 2 september 2016. Begränsat antal deltagare. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Konferensavgift: 300 kr (inkl. lunch samt för- och eftermiddagsfika)

Årsmöte 2016

Kallelse till årsmötet

Tid och plats: tisdag 1 mars kl 18:30, Sambiblioteket, nedre ingången – Lubbesalen.

Välkommen på årsmötet 2016. Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år. Verksamhetsberättelsen för 2015 kommer att läggas ut på hemsidan. Kontakta ordförande om du vill få den hemskickad via post. Alla dokument från årsmötet kommer att finnas på hemsidan. Motioner till årsmötet kan skickas men e-post till http://nfharnosand@gmail.com senas den 22 februari.

Verksamhetsberättelse 2015

Resultaträkning 2015

Verksamhetsplanering 2016