Artlista för Muggärdsängen

Kärlväxter
Vetenskapligt namn Svenskt namn Status
Selaginella selaginoides Dvärglummer
Equiaetum arvense Åkerfräken
Botrychium lunaria Vanlig låsbräken  i
Athyrium filix-femina Majbräken
Thelypteris phegoteris Hultbräken
Picea abies Gran
Juniperus communis En
Maianthemum bifolium Ekorrbär
Paris quadrifolia Ormbär
Juncus bufonius Vägtåg
Juncus articularis Ryltåg
Juncus alpinus Myrtåg
Luzula multiflora Ängsfryle  i
Luzula sudetica Svartfryle  i
Luzula pilosa Vårfryle
Alopecurus pratensis Ängskavle
Anthoxanthum odoratum Vårbrodd
Agrostis capillaris Rödven
Calamogrostis stricta Madrör
Calamogrostis canescens Grenrör
Deschampsia flexuosa Kruståtel
Deschampsia cespitosa Tuvtåtel
Melica nutans Bergsslok
Molinia caerulea Blåtåtel
Briza media Darrgräs  i
Poa pratensis Ängsgröe
Festuca ovina Fårsvingel
Festuca rubra Rödsvingel
Nardus stricta Stagg  i
Eleocharis quinqueflora Tagelsäv
Carex echinata Stjärnstarr
Carex pilulifera Pillerstarr  i
Carex flava Knaggelstarr
Carex pallescens Blekstarr
Carex capillaris Hårstarr  i
Carex panicea Hirsstarr  i
Carex vaginata Slidstarr
Carex nigra Hundstarr
Dactylorhiza maculata sp maculata Jungfru Marie nycklar
Dactylorhiza maculata spfuchsii Skogsnycklar
Listera ovata Tvåblad  i
Salix aurita Bindvide
Salix phylicifolia Grönvide
Betula pubescens Glasbjörk
Alnus incana Gråal
Polygonum viviparum Ormrot  i
Rumex acetosa Ängssyra
Silene dioca Rödblära
Stellaria graminea Grässtjärnblomma
Cerastium fontanum Hönsarv
Ranunculus acris Smörblomma
Ranunculis auricomus Majsmörblomma
Anemone nemorosa Vitsippa
Caltha palustris Kabbeleka
Trollius europeus Smörbollar  i
Thlaspi alpestre Backskärvfrö
Parnassia palustris Slåtterblomma  i
Sorbus aucuparia Rönn
Alchemilla monticola Betesdaggkåpa
Potentilla cranzii Vårfingerört  i
Potentilla erecta Blodrot
Geum rivale Humleblomster
Rubus arcticus Åkerbär
Rubus saxatilis Stenbär
Robus idaeus Hallon
Rosa majalis Kanelros
Filipendula ulmaria Älggräs
Lathyrus pratensis Gulvial
Vicia cracca Kråkvicker
Trifolium repens Vitklöver
Trifolium medium Skogsklöver  i
Trifolium pratense Rödklöver  i
Geranium sylvaticum Midsommarblomster
Hypericum maculatum Fyrkantig Johannesört
Viola riviniana Skogsviol
Viola canina ssp canina Ängsviol  i
Epilobium angustifolium Mjölkört/Rallarros
Anthriscus sylvestris Hundloka
Pyrola rotundiflolia Vitpyrola
Pyrola minor Klotpyrola
Vaccinium myrtillus Blåbär
Vaccinium vitis-idaea Lingon
Vaccinium uliginosum Odon
Gentianella campestris Fältgentiana  I VU
Galium boreale Vitmåra
Galium uliginosum Sumpmåra
Ajuga pyramidalis Blåsuga  i
Prunella vulgaris Brunört
Veronica officinalis Ärenpris
Veronica chamaedrys Teveronika
Melanpyrum pratense Ängskovall
Rhinanthus minor Ängsskallra  i
Pinguicula vulgaris Tätört  i
Valeriana sambucifolia Flädervänderot
Campanula rotundifolia Liten blåklocka  i
Cirsium helenioides Brudborste
Centaurea jacea Rödklint  i
Achillea millefolium Rölleka
Achillea ptarmica Nysört
Leucanthemum vulgare Prästkrage  i
Antennaria dioica Kattfot  i
Solidago vigaurea Gullris
Hypochoeris maculata Slåtterfibbla  i
Hieracium gr Vulgatiformia Hagfibblor
Hieracium umbellatum Flockfibbla
Crepis paludosa Kärrfibbla

 

Fjärliar    
Svenskt namn Vetenskapligt namn Känd värdväxt
Stor ängssmygare Ochlodes venata Poa, Festuca
Rapsfjäril Pieris napi
Allmän pärlemorfjäril Fabriciana adippe Violer
Stor pärlemorfjäril Mesocidiala aglaja Violer
Brunfläckigpärlemorfjäril Clossiana selene Violer
Älggräsfjäril Brenthis ino Älgört
Allmän nätfjäril* Mellicta atahlia
Skogsgräsfjäril Erebia ligia
Luktgräsfjäril Aphantopushyperantus Poa
Kamgräsfjäril Coenonymhpapamphilus Poa
Vitgräsfjäril Lasiommata maera Poa
Vitfläckig guldvinge* Lycaena virgaurea
Ängsblåvinge Cyaniris semiargus
Puktörneblåvinge* Polyommatusicarus
Silverfärgad blåvinge Polyommatusamanda Kråkvicker
Förväxlad blåvinge* Aricia artexerxes
Donzels blåvinge** Aricia nicias Skogsnäva
Syramätare* Timanda griseata
Gråbandadlövmätare Scopula immorata Achillea
Ockragul lövmätare* Idaea serpentata
Allmän backmätare Scotopteryxchenopodiata Vicia, Trifolium
Backfältmätare Xanthorhoemunitata Plantago,Galium
Sotmätare* Odezia atrata
Rutig buskmätare Semiothisaclathrata Trifolium
Svartribbadvitvingemätare Siona lineata Plantago
Rödfransad björnspinnare* Diacrisia sannio
Allmänt sprötfly Polypogontentacularia Solidago,hieracium
Gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica Ärtväxter
Purpurfärgatmetallfly Autographapulchrina
Bergsenapsmott Evergestis aenealis

Fjärilarna inventerades på Muggärdsängen vid en snabb inventering i juli 1995 av Lars Imby från Naturhistoriska Riksmuseet.

Totalt påträffades 29 arter varav 26 kan sägas vara ängsarter och av dessa är 9 ”fina” ängsarter enligt Lars Imby. Donzels blåvinge med ** är rödlistad (missgynnad) och är i Sverige endast känd från norrlandskusten.

Inventeringen utfördes under ca 2 timmar en halvklar dag i mitten av juli 1995.

Förmodligen finns ytterligare 15-20 storfjärilsarter arter på ängen som inte flög vid detta tillfälle. En inventering tidigare under sommaren kan ge flera intressanta fynd. Dessutom finns åtskilliga småfjärilsarter, dvs vecklare, mott och malar.