Aktiviteter 2018

Årsmöte 2018

Tid och plats: tisdag 13 mars kl 18:00, Lubbe-salen Sambiblioteket.
Välkommen på årsmötet 2018. Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år.
Dagordning årsmöte 2018.docx
kallelse årsmöte 2018
Verksamhetsberättelse2017_verksamhetsplan2018
Ekonomisk redovisning 2017 + budget 2018


Skogen som klassrum

Sedan 2008 har Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen fortbildat över 6 000 pedagoger i över 100 kommuner runt om i Sverige i ”Skogen som klassrum”. Det är en kostnadsfri fortbildning som utgår från Lgr 11. Nu finns chansen att gå kursen i Västernorrland. Läs mer


Nordiska Kusträddardagen 5 maj

Mycket av skräpet på våra stränder är gjorda för omedelbar användning. Men det vi använder en kort stund blir ofta kvar i hundratals år om det hamnar i havet.

Men nu kan du bidra till en förbättrad havsmiljö. Den 5 maj 2018 är det Nordiska Kusträddardagen och människor i hela Norden samlas i en gemensam aktion för att rädda haven från skräp. Vi bidrar genom att vara med i Håll Sverige Rents stora skräpjakt. Läs mer här: http://www.hsr.se/vi-haller-rent
Vi träffas på Stora Torget i Härnösand kl. 11:00 för en skräpplockarpromenad runt Nattviken. Ta gärna med handskar och en plastpåse. Naturskyddsföreningen ser till det skräp vi plockar upp tas omhand på ett miljöanpassat sätt.


Fortbildningsdagen Skogen som klassrum i Brunne den 20 juni

Sedan 2008 arbetar Naturskyddsföreningen tillsammans med Naturskoleföreningen för att skolor ska flytta ut undervisningen och ge eleverna nya upplevelser. Skolans pedagoger har en nyckelroll som inspiratörer och vägledare till naturen, särskilt för alla de barn som inte har möjligheter och resurser att komma ut och uppleva naturen utanför skolan. En förutsättning för varierad undervisning ute är också att naturen i och nära tätorter bevaras. Att få möta vilda växter och djur och nosa på naturens – och livets – sammanhang på riktigt ute, är en spännande och engagerande väg för att förstå grunden för det hållbara samhället.

Under 2018 genomför Naturskyddsföreningens länsförbund fortbildningar kostnadsfritt på 6 platser i Västernorrland för pedagoger i grundskolan. Alla skolor har fått erbjudandet. Intresset har varit stort, men de skolor som anmälde intresse först har fått möjlighet att fortbilda sig gratis. Projektet är öppet för att erbjuda fler skolor fortbildningsdagar men då mot en kostnad.

I Härnösand deltar 21 pedagoger från Brunne och Häggdångerskolan i fortbildningen Skogen Som Klassrum den 20 juni. Målgrupp för den här dagen är elever i förskoleklass tom åk 6. Fortbildare är Manne Ryttman från Skövde som är certifierad naturskolepedagog via Naturskoleföreningen.
Även på andra platser i länet sker utbildningar:
1. den 13 juni Mycklingskolan-Haffsta, Örnsköldsvik (Umeå Naturskola)
2. den 19 juni Fränstaskolan, Ånge (Naturskolepedagog Manne Ryttman)
3. den 20 juni Brunne-Häggdånger skola, Härnösand (Naturskolepedagog Manne Ryttman)
4. den 16 augusti Junsele skola, Sollefteå (Naturskolepedagog Manne Ryttman)
5. den 17 augusti Edsele friskola, Sollefteå (Naturskolepedagog Manne Ryttman)
6. den 12 september Rödsta-Prästbordets skolor, Sollefteå (Naturskolepedagog Manne Ryttman)
Projektledare för Skogen som klassrum i Västernorrland är Sara Friberg. Kontakta henne om du vill veta mer.
Mobil: 0730-330 238, Epost: sara.friberg@naturskyddsforeningen.se
Politiker och tjänstemän på regional och kommunal nivå är välkomna att delta som observatörer under fortbildningen! Meddela Sara om du kommer.
För mer information:
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/skogen-som-klassrum