Länkar

Sidan är under uppdatering.

Övriga Länkar

Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)
Naturvårdsverkets information om ÅGP
Länsstyrelsen Västernorrlands information om ÅGP
Länsstyrelsen Västernorrlands nyhetsbrev om ÅGP

Biologisk mångfald 

Centrum för biologisk mångfald
Konvention om biologisk mångfald 
Sveriges Landbruksuniversitet (SLU)

Arter generellt                                                        
Artdatabanken
Artportalen 

Artskart (Artsdatabanken i Norge)
Artdatabanken i Sverige, Økologisk katalog

Fotogallerier 
Naturarkivet

Fåglar
Medelpads Ornitologiska Förening

Ångermanlands OrnitologiskaFörening 

SOF

Insekter

Småkryp

Svenska fjärilar 

Sveriges Entomologiska Förening                                         

GIS data                                                                 Länsstyrelsernas GIS-data                                                

Havet
Havet.nu

                                                                         

Kärlväxter
 Den virtuella floran        

 Jätteträd i Sverige 

Gävleborgs Botaniska Sällskap        

 Norsk botanisk forening 
Den virtuella floraen (svensk)
Karplanteherbariet ved Botanisk museum (UiO)

Lavar

 The lichen research program (USA)
New Foundland Lichen Education and Research Group
Lavherbariet ved Botanisk museum (UiO)

Media     

Mitt i Naturen   
Naturmorgon 

Ut i Naturen (NRK)

Mossor

 Moseherbariet ved Botanisk museum (UiO)

Myndigheter                                                                       Länsstyrelsen i Västernorrland                                      Miljöbalken                                                          Miljödepartementet                                                     Miljömålsportalen                                                           Naturvårdverket

Rödlistade arter 

Den norske rödlistan
Den svenske rödlistan
Den danske rödlistan

Skog  

 Ett klick för skogen 

Finnish Nature League; old-growth forests in Finland and Russia

Forest Portal    

Greenpeace skog   

Siste Sjanse-Bio Fokus  

Skog og landskap 

Skogsstyrelsen

Skydda skogen 

Steget Före Jokkmokk

Taiga Rescue network

 The Woodland Trust

The Woods Under Threat Website

Svampar 

Härnösands Svampklubb

Sundsvalls Mykologiska Sällskap

Virtuell Svampbok

Norges sopp- og nyttevekstforbund 
The Phlegmacium website
Soppherbariet ved Naturhistorisk museum (UiO)

Zoologi 

De 5 Stora  

Älvar-Strömmande Vatten                                               
Rädda Vojmån! 

 Rädda Röån

Vern Vefsna   

 Älvräddarna

Länkar till Västanåfallet

Västanåfallet
Information från Länsstyrelsen Västernorrland
Information från Härnösands kommun
Information från Geologivägen

Pdf-fil med info från Länsstyrelsen

Härnösands Naturreservat