Om kretsen

Härnösandskretsen

Härnösands Naturskyddsförening är en lokal avdelning, krets, av Naturskyddsföreningen. Föreningens geografiska verksamhetsområde är Härnösands kommun.
Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen som bor i Härnösands kommun är automatiskt (och utan extra avgift) medlemmar i kretsen, såvida man inte själv valt att tillhöra någon annan krets.

2019 hade Härnösands Naturskyddsförening 453 medlemmar.

Styrelsen

Ordförande:  Anna Isaksson

Vice ordförande: Örjan Asplund

Sekreterare: Linda Stiernberg

Kassör: Åsa Bång

Ledamot: Sara Nordlinder

Stadgar

Kretsstadgar 2020

Arbetsordning antagen 2020