Om kretsen

Härnösandskretsen

Härnösands Naturskyddsförening är en lokal avdelning, krets, av Naturskyddsföreningen. Föreningens geografiska verksamhetsområde är Härnösands kommun.
Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen som bor i Härnösands kommun är automatiskt (och utan extra avgift) medlemmar i kretsen, såvida man inte själv valt att tillhöra någon annan krets.

2018 hade Härnösands Naturskyddsförening 459 medlemmar.

Styrelsen

Ordförande; Linda Stiernberg

Vice ordförande: Örjan Asplund

Sekreterare: Anna Isaksson

Kassör: Åsa Bång

Ledamot: Sara Nordlinder

Stadgar

stadgar_harnosand