Kris i skogen – upprop!

Föreningen Skydda skogen har tagit initiativ till ett upprop med en önskelista inför jul lämnas över till ministrar, riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och att kalhyggesbruket behöver fasas ut till förmån för kalhyggesfria metoder. Uppropet är underskrivet av 28 representanter från 26 olika organisationer (varav 7 av […]

Läs mer

Workshop om strandskyddet

Strandskyddslagstiftningen är hotad och flera riksdagspartier vill försämra skyddet. Men redan med nuvarande lagstiftning hotas flera stränder av exploatering. Det finns stora brister i kommunernas handläggning av dispenser och ibland får man intrycket av att kommunerna inte upplever lagkraven som tvingande utan att det är frivilligt om man vill följa reglerna för dispensgivning. Vi måste […]

Läs mer

Biologiska mångfaldens dag, artvandring längs Gådeån

Den 22 maj uppmärksammas den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag med en mängd olika evenemang i hela världen. I Härnösand firas dagen bl a med en artvandring längs Gådeån med Lennart Vessberg. Vandringen arrangeras av Naturskyddsföreningen & Naturinformation AB. Tid: 22 maj kl.18-20 Samling: Under järnvägsbron i Fröland. Medtag fika. För alla åldrar. Läs mer

Läs mer

Pingstplogging 8 juni

Äntligen är det dags för den årliga skräpplockarturen! Vi samlas på torget och går/joggar sedan så långt runt Nattviken som vi orkar och hinner. Ta gärna med egna plastpåsar att plocka i. Naturskyddsföreningen ombesörjer sopsäckar och att köra bort skräpet. Hoppas vi ses! Vi samlas på Stora torget kl 11:00.

Läs mer

Årsmöte 2019

Tid och plats: torsdagen den 14 mars kl 19:00, Lubbesalen, biblioteket. Välkommen till årsmötet 2019. Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år. Här kan du läsa dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan Dagordning årsmöte 2019 Verksamhetsberättelse2018 – verksamhetsplan2019

Läs mer

Skogen som klassrum

Sedan 2008 har Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen fortbildat över 6 000 pedagoger i över 100 kommuner runt om i Sverige i ”Skogen som klassrum”. Det är en kostnadsfri fortbildning som utgår från Lgr 11. Nu finns chansen att gå kursen i Västernorrland. Läs mer

Läs mer

Ansöka om medel för att ordna aktiviteter

Vi vill ha aktiva medlemmar i föreningen och en verksamhet som efterfrågas. Alla medlemmarna har därför möjlighet att komma med idéer om aktiviteter eller projekt de vill genomföra. Styrelsen godkänner de idéer som följer föreningens stadgar och har rimliga kostnader. Medlemmarna själva genomför sin idé med pengar från föreningen och praktiskt stöd från styrelsen. Kontakt

Läs mer