Oringsjö naturreservat, Näsåker lördag den 19 augusti

Följ med och leta efter Stor barkplattbagge! Vi guidas av länsstyrelsens Pekka Bader till Oringsjö naturreservat. Förutom den sällsynta barkplattbaggen tittar vi även på den betade skogen runt Mobodarna och den naturvårdsbränning som länsstyrelsen gjorde i reservatet 2015. Läs mer i Länsstyrelsens skrift om naturreservat (sid 38) http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/ovriga%20publikationer/2010/Naturguiden38naturreservat.pdf För mer information och anmälan senast torsdag 17 […]

Läs mer

Andra föreningars aktiviteter

Vi samarbetar med andra föreningar som arbetar med att öka intresset för en levande natur och skapar möjligheter att uppleva naturen bl. a Friluftsfrämjandet (http://www.friluftsframjandet.se/regioner/norr/lokalavdelningar/harnosand/), Turistföreningen https://www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokalavdelningar/stf-harnosand/ och Ornitologerna (http://birdlife.se/angermanland). Länkar till några aktuella aktiviteter          

Läs mer

Naturskyddsföreningen överklagar hotellet vid Kanaludden

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen för hotell vid Kanaludden. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfälliga och att utredningen som kommunen presenterat av alternativa platser är alltför begränsad. Den ger inte stöd för att det skulle vara omöjligt att hitta en lämpligare plats för ett hotell och som inte kraftigt påverkar riksintresset för kulturmiljö. Läs hela överklagandet […]

Läs mer