Naturnatten den 5 juni kl 17

Välkommen att fira Naturnatten med oss den 5 juni kl 17! Nu har vi en chans att träffas inom föreningen och bara umgås och lära känna varandra. Naturnattens arrangerats av Naturskyddsföreningen runt om i landet för att uppmärksamma Världsmiljödagen. Vilka är välkomna: Alla Naturskyddsföreningens medlemmar är välkomna, framför allt vi som bor i Härnösand. Plats: […]

Läs mer

Fågelskådning i Skårsviken inför biologiska mångfaldens dag

Söndag 19:e maj Några dagar innan biologiska mångfaldens dag ordnar Naturskyddsföreningen Härnösand och Ångermanlands ornitologiska förening en vandring med fågelskådning vid Skårsviken söndag 19:e maj. Vi samlas kl. 07.45 vid McDonalds i Härnösand för samåkning eller direkt på plats vid Skårsviken kl. 08.00. Vi startar vid Skårsviken, går upp till Uvberget via Finsviken, vidare till […]

Läs mer

Årsmöte 2024

Välkommen till årsmötet 2024. Tid: tisdag den 19:e mars. 18:30 – 21:00 Lokal: Församlingsgården vid Domkyrkan, Franzéngatan 14. Utöver sedvanliga mötespunkter kommer vi att diskutera aktiviteter under kommande verksamhetsår. Fundera gärna på vad du tycker skulle vara intressant. Efter årsmötesförhandlingar kommer vi att ha en föreläsning men vi har ännu inte bokat någon föreläsare. Inom […]

Läs mer

Värna skog med Härnösands Skogsgrupp!

Vad gör en skogsgrupp? Lokala skogsgrupper jobbar mycket med verktyg som namninsamling, debattartiklar, kurser i artbestämning och inventering samt olika typer av politikerpåverkan för att bevara och skydda närliggande skogar. Vi utbyter kunskap och kanaliserar lokalt engagemang för vår skog. Vi kommer fokusera mest på skogar inom Härnösands kommun där kretsen verkar. Vi har också […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen polisanmäler miljöbrott

Härnösands Naturskyddsförening anmäler ett artskyddsbrott mot bestämmelserna i miljöbalken 29 ap 2b§. Enligt miljöbalken är det inte tillåtet att med uppsåt eller av oaktsamhet döda, skada, fånga eller störa djur, ta bort, skada eller förstöra djurs fortplantningsområde eller viloplatser. Detta har skett i samband med en avverkning i ett skogsområde norr om bebyggelsen på Bondsjöhöjden […]

Läs mer

Arbetsordning för kretsen

Vid styrelsemöte den 5 oktober antogs en arbetsordning för kretsen. Vid årsmötet den 19 mars fick styrelsen i uppdrag att utarbeta en arbetsordning för kretsen med anledning av en motion till årsmötet. Arbetsordning har tagits fram för att, utöver stadgarna, precisera, strukturera och organisera styrelsens arbete. Av arbetsordningen framgår vilka arbetsuppgifter styrelsen har, hur verksamheten […]

Läs mer

Förslag till reservat

Styrelsen har skrivit till kommunen om att ett tätortsnära skogsområde nordväst om Bondsjön bör avsättas som reservat med syftet att värna den biologiska mångfalden och friluftslivets intressen. En av våra kunniga medlemmar har inventerat området och även hjälpt till att formulera brevet. Här kan du läsa brevet.

Läs mer

Vi saknar e-postadresser

Ett snabbt och billigt sätt att nå ut med information om aktiviteter och annat som händer i Härnösandskretsen är att använda e-post. Ett fysiskt utskick kostar minst 3000 kronor och det är pengar som gör större miljönytta om de an vänds till aktiviteter av olika slag. Vi saknar dock e-postadresser till nästan hälften av våra […]

Läs mer