Biologiska mångfaldens dag, artvandring längs Gådeån

Den 22 maj uppmärksammas den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag med en mängd olika evenemang i hela världen. I Härnösand firas dagen bl a med en artvandring längs Gådeån med Lennart Vessberg. Vandringen arrangeras av Naturskyddsföreningen & Naturinformation AB. Tid: 22 maj kl.18-20 Samling: Under järnvägsbron i Fröland. Medtag fika. För alla åldrar. Läs mer

Läs mer

Pingstplogging 8 juni

Äntligen är det dags för den årliga skräpplockarturen! Vi samlas på torget och går/joggar sedan så långt runt Nattviken som vi orkar och hinner. Ta gärna med egna plastpåsar att plocka i. Naturskyddsföreningen ombesörjer sopsäckar och att köra bort skräpet. Hoppas vi ses! Vi samlas på Stora torget kl 11:00.

Läs mer

Årsmöte 2019

Tid och plats: torsdagen den 14 mars kl 19:00, Lubbesalen, biblioteket. Välkommen till årsmötet 2019. Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år. Här kan du läsa dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan Dagordning årsmöte 2019 Verksamhetsberättelse2018 – verksamhetsplan2019

Läs mer

Skogen som klassrum

Sedan 2008 har Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen fortbildat över 6 000 pedagoger i över 100 kommuner runt om i Sverige i ”Skogen som klassrum”. Det är en kostnadsfri fortbildning som utgår från Lgr 11. Nu finns chansen att gå kursen i Västernorrland. Läs mer

Läs mer

Ansöka om medel för att ordna aktiviteter

Vi vill ha aktiva medlemmar i föreningen och en verksamhet som efterfrågas. Alla medlemmarna har därför möjlighet att komma med idéer om aktiviteter eller projekt de vill genomföra. Styrelsen godkänner de idéer som följer föreningens stadgar och har rimliga kostnader. Medlemmarna själva genomför sin idé med pengar från föreningen och praktiskt stöd från styrelsen. Kontakt

Läs mer

Andra föreningars aktiviteter

Vi samarbetar med andra föreningar som arbetar med att öka intresset för en levande natur och skapar möjligheter att uppleva naturen bl. a Friluftsfrämjandet (http://www.friluftsframjandet.se/regioner/norr/lokalavdelningar/harnosand/), Turistföreningen https://www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokalavdelningar/stf-harnosand/ och Ornitologerna (http://birdlife.se/angermanland)

Läs mer

Naturskyddsföreningen överklagar hotellet vid Kanaludden

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen för hotell vid Kanaludden. Vi anser att planen strider mot strandskyddsbestämmelserna och riksintresset för kulturmiljö. Miljökonsekvensbeskrivningen är bristfälliga och utredningen som kommunen presenterat av alternativa platser är alltför begränsad. Den ger inte stöd för att det skulle vara omöjligt att hitta en lämpligare plats för ett hotell och som inte kraftigt […]

Läs mer