Skogen

Vi tycker att hänsynen till naturen och till den biologiska mångfalden behöver förbättras avsevärt i skogarna i Härnösands kommun. På nationell nivå finns ett skogsnätverk inom Svenska Naturskyddsföreningen, där vi för diskussioner och kan hämta information om vad som händer i Sveriges skogar. Tidigare hade vi en aktiv skogsgrupp inom Härnösandskretsen men verksamheten går numera på sparlåga sedan eldsjälen Hans Sundström blivit sjuk. Men exploateringen av värdefulla skogsmarker har inte tagit paus.

Du som är intresserad av naturvård i skogen och känner för att vara med och rädda de sista gammelskogarna i kommunen. Hör av dig via mejl eller telefon. Vi behöver hjälp av alla. Kontaktinformation hittar du längst upp på sidan.