Skogen

Skogsgruppen Steget Före i Härnösand

Gruppen består av medlemmar i Naturskyddsföreningen i Härnösand, som är särskilt intresserade av naturvård i skogen. En del av oss är mycket aktiva, andra mer allmänt intresserade.
Vi tycker att hänsynen till naturen och till den biologiska mångfalden behöver förbättras avsevärt i skogarna i Härnösands kommun. Skogsgruppen medlemmar medverkar vid olika exkursioner, kurser och utbildningar om naturvård i skogen.

Vi har en bred kompetens när det gäller inventeringar och artbestämning i gruppen och dessutom finns ett skogsnätverk i Svenska Naturskyddsföreningen, där vi för diskussioner och kan hämta information om vad som händer i Sveriges skogar.

Du som är intresserad av naturvård i skogen och känner för att vara med och rädda de sista gammelskogarna i kommunen. Hör av dig via mejl eller telefon. Vi behöver hjälp av alla, för under 2009 kommer det att avverkas mer skog än någonsin.

Låter det intressant hör av dig snarast till:
Hans Sundström
0611-41085
hans.sundstrom@naturskyddsforeningen.se