Aktiviteter 2017

Årsmöte

Tid och plats: torsdag 16 mars kl 19:00, Lubbe-salen Sambiblioteket.Välkommen på årsmötet 2017. Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år.

Mötet inleds med en kort presentation av Natursnokarna. Därefter håller vi det formella årsmötet (se dagordning nedan). Lennart Vessberg avslutar mötet med att berätta om sin inventering av bombmurklor.

Kallelse 2017

Dagordning 2017

Verksamhetsberattelse2016

Verksamhetsplan2017

Resultat- och balansräkning 2016 NF Härnösand

Budget 2017 NF Härnösand


Natursnokarna

Tid och plats: Söndagen den 23 april, Sparrudden, Gådeå