Ängen

DSC04314

Aktuellt

Slåtter och räfsning av Muggärdsängen kommer i år igen att skötas av en klass på Brännaskolan, som får bidrag till sin skolresa. De gemensamma aktiviteterna på ängen handlar istället om fagningen på våren samt bortförsel av det örtrika, förhoppningsvis torra höet efter slåttern i augusti. Tidigare år har vi eldat upp höet men detta är inte tillåtet längre. Ifjol tog en glad hästägare i trakten hand om höet. Om du är intresserad av att hämta hö eller har andra frågor om ängen, kontakta
Åsa Bång 070-627 25 71 eller Per Sander 070-214 56 49

Fagning av Muggärdsängen i Häggdånger

Lördag den 24 maj kl 11.00 Vi förebereder årets blomning genom att räfsa bort löv, pinnar och fjolårsgräs. Ta med eget fika, arbetshandskar och kratta. Kontakt: Linda 070-238 06 72

Mer information

Föreningens verksamhet inom detta område berör skötsel av Muggärdsängen som ligger i Häggdånger strax utanför Härnösand.

Naturskyddsföreningen Härnösand har skött denna vackra äng sedan 1989. Vi vet om att naturliga ängs- och hagmarker idag är en mycket sällsynt naturtyp som hyser många hotade växtarter. Speciellt örtfloran är rik och karaktäriseras ofta av att ingen art dominerar, utan att växtsamhället består av en mosaik av olika, ofta lågvuxna arter. En förutsättning för att bevara dessa markers artrikedom, är att de fortsatt hävdas genom slåtter eller bete och att de inte gödslas. Därför väljer vi att skänka några av våra timmar till ängen, som i sin tur ger tillbaka en underbar rikedom av orkidéer och ängsblommor, för oss att njuta av….

Aktiviteter som förekommer är exempelvis fagning (vårstädning), röjning av sly och buskar, slåtter med både lie och röjklinga (slåtterbalk), hässjning av hö.

Vi brukar även göra blomsterexkursioner på ängen, se artlistan. Skötseln av ängen är helt ideell och är beroende av alla snälla människor som kommer på programpunkterna och hjälper till. Kom gärna ni med och ta en titt på vår fina äng och hjälp oss att bevara denna fristad för en massa arter i det moderna jordbruket.

Vill ni veta mer? Kanske vill du vara med och hjälpa till och slå ett slag för den biologiska mångfalden. Hör då gärna av er till kontaktpersonen för ängsgruppen

Hitta till Muggärdsängen och lite mer information

Muggärdsängen
Muggärdsängen som ligger mycket vackert med utsikt mot Kyrksjön och Häggdångers kyrka är ett fint exempel på en naturlig äng.

Ängen användes till kalvbete fram till ca 1979 och därefter har lövslyet regelbundet slagits bort. Slåtterhävd återupptogs av Härnösands Naturskyddsförening 1989 och har pågått varje år sedan dess.

Naturliga ängs- och hagmarker är idag en mycket sällsynt naturtyp som hyser många hotade växtarter. Speciellt örtfloran är rik och karaktäriseras ofta av att ingen art dominerar, utan att växtsamhället består av en mosaik av olika, ofta lågvuxna arter. En förutsättning för att bevara dessa markers artrikedom, är att de fortsatt hävdas genom slåtter eller bete och att de inte gödslas.

På Muggärdsängen växer över etthundra kärlväxtarter, varav många är karaktäristiska ängsväxter. Här hittar man t ex slåtterfibbla, blåsuga, rödklint, slåtterblomma, stagg, smörboll, ängsskallra, ormrot och låsbräken. Mer anmärkningsvärda arter är orkidéerna tvåblad och skogsnycklar samt darrgräs och fältgentiana. Fältgentiana är den enda rödlistade arten på ängen.

För att bevara den artrika floran lieslås nu ängen varje år i början av augusti.

Lättast att ta sig till Muggärdsängen från Härnösand är att ta första avtagsvägen från E4:an mot Häggdånger (vänstersväng in mot motorbanan). Kör till korsningen vid Häggdånger kyrka och fortsätt rakt fram genom byn. Passera reningsverket på höger sida samt avtagsvägen till Torrom och fortsätt ungefär 400 meter. Ängen finns på vänster sida nedanför två gula hus. Parkera längs den allmänna vägen vid mötesfickan.