Vindkraft

Härnösands kommuns vindkraftplan

Under hösten 2011 tog vår förening fram ett yttrande till samrådet rörande kommunens vindkraft-tillägg till översiktsplanen. Vi var också på informationsmöte om detta, samt haft ett eget möte inom föreningen där vi diskuterade vad vi egentligen tycker och tänker.

Mer om vindkraftplanen kan du läsa på kommunens hemsida.

De politiska hjulen snurrar på, och vi avvaktar den slutliga planen.