Aktiviteter 2015


Besök hos Kattastrands kretsloppsodling i Härnösand

Två helgdagar i augusti – september, datum meddelas senare

På Södersundsvägen 48, utanför Härnösand finns ett av Sveriges första försök med samodling av fisk och grönsaker, startat av Per-Erik Nygård 1997. Pecka har nu lämnat över ansvaret för odlingen till den ekonomiska föreningen Kretsloppan. Se rainbowfish.se och kretsloppan.se!

Vi guidas på anläggningen och Naturskyddsföreningens länsförbund bjuder på lunch och fika. Föredrag om fiskodling av Rädda Höga Kusten.

Ledare: Sara Friberg, tel 070-228 95 72

För besked om datum och anmälan: se annons i dagstidning under Föreningsnytt eller länsförbundets hemsida:www.vasternorrland.naturskyddsforeningen.se

Aktiviteten är öppen för alla länets medlemmar och begränsad till 20 deltagare per tillfälle. Försök att ordna samåkning lokalt!
Arr: Västernorrlands Länsförbund