Kallelse Årsmöte

Tid och plats: tisdag 13 mars kl 18:00, Lubbe-salen Sambiblioteket. Välkommen på årsmötet 2018. Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år. Dagordning årsmöte 2018.docx kallelse årsmöte 2018 Verksamhetsberättelse2017_verksamhetsplan2018 Ekonomisk redovisning 2017 + budget 2018

Läs mer

Ansöka om medel för att ordna aktiviteter

Vi vill ha aktiva medlemmar i föreningen och en verksamhet som efterfrågas. Alla medlemmarna har därför möjlighet att komma med idéer om aktiviteter eller projekt de vill genomföra. Styrelsen godkänner de idéer som följer föreningens stadgar och har rimliga kostnader. Medlemmarna själva genomför sin idé med pengar från föreningen och praktiskt stöd från styrelsen. Kontakt

Läs mer