Andra föreningars aktiviteter

Vi samarbetar med andra föreningar som arbetar med att öka intresset för en levande natur och skapar möjligheter att uppleva naturen bl. a Friluftsfrämjandet (http://www.friluftsframjandet.se/regioner/norr/lokalavdelningar/harnosand/), Turistföreningen https://www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokalavdelningar/stf-harnosand/ och Ornitologerna (http://birdlife.se/angermanland). Länkar till några aktuella aktiviteter STF: Måndagsvandring 8 maj https://www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokalavdelningar/stf-harnosand/aktiviteter/mandagsvandring-8-maj/ Friluftsfrämjandet: Vandring Gådeåleden 15 maj http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vandring/vandring/vandring50/        

Läs mer

Naturskyddsföreningen överklagar hotellet vid Kanaludden

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen för hotell vid Kanaludden. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfälliga och att utredningen som kommunen presenterat av alternativa platser är alltför begränsad. Den ger inte stöd för att det skulle vara omöjligt att hitta en lämpligare plats för ett hotell och som inte kraftigt påverkar riksintresset för kulturmiljö. Läs hela överklagandet […]

Läs mer