Kallelse till årsmöte

Tid och plats: torsdag 16 mars kl 19:00, Lubbe-salen Sambiblioteket. Välkommen på årsmötet 2017. Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år. Mötet inleds med en kort presentation av Natursnokarna. Därefter håller vi det formella årsmötet (se dagordning nedan). Lennart Vessberg avslutar mötet med att berätta om […]

Läs mer

Andra föreningars aktiviteter

Vi samarbetar med andra föreningar som arbetar med att öka intresset för en levande natur och skapar möjligheter att uppleva naturen bl. a friluftsfrämjandet (http://www.friluftsframjandet.se/regioner/norr/lokalavdelningar/harnosand/) och ornitologerna (http://birdlife.se/angermanland). Länkar till några aktuella aktiviteter Naturrum Höga Kusten i samarbete med Friluftsfrämjandet Snöskovandring i Skuleskogens nationalpark Söndagen den 12 februari  

Läs mer

Naturskyddsföreningen överklagar hotellet vid Kanaludden

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen för hotell vid Kanaludden. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfälliga och att utredningen som kommunen presenterat av alternativa platser är alltför begränsad. Den ger inte stöd för att det skulle vara omöjligt att hitta en lämpligare plats för ett hotell och som inte kraftigt påverkar riksintresset för kulturmiljö. Läs hela överklagandet […]

Läs mer