Kallelse Årsmöte

Tid och plats: tisdag 13 mars kl 18:00, Lubbe-salen Sambiblioteket. Välkommen på årsmötet 2018. Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år. Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på hemsidan före årsmötet.

Läs mer

Workshop i Kramfors: Tillsammans gör vi miljön till en valfråga 2018

För att ge miljöfrågorna sin rättmätiga plats i valdebatten behöver föreningen jobba tillsammans – lokalt och nationellt. Hur kan vi tillsammans sätta miljöfrågorna på agendan i valrörelsen? Välkomna på workshop om detta den 28 januari i Kramfors! När: Söndag 28 januari 2018 Tid: kl 10 – 16 Plats: Kramforshjärtat, Limstagatan 13 Anmälan: senast den 25/1 […]

Läs mer

Andra föreningars aktiviteter

Vi samarbetar med andra föreningar som arbetar med att öka intresset för en levande natur och skapar möjligheter att uppleva naturen bl. a Friluftsfrämjandet (http://www.friluftsframjandet.se/regioner/norr/lokalavdelningar/harnosand/), Turistföreningen https://www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokalavdelningar/stf-harnosand/ och Ornitologerna (http://birdlife.se/angermanland)

Läs mer

Naturskyddsföreningen överklagar hotellet vid Kanaludden

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen för hotell vid Kanaludden. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfälliga och att utredningen som kommunen presenterat av alternativa platser är alltför begränsad. Den ger inte stöd för att det skulle vara omöjligt att hitta en lämpligare plats för ett hotell och som inte kraftigt påverkar riksintresset för kulturmiljö. Läs hela överklagandet […]

Läs mer