Fortbildningsdagen Skogen som klassrum i Brunne den 20 juni

Sedan 2008 arbetar Naturskyddsföreningen tillsammans med Naturskoleföreningen för att skolor ska flytta ut undervisningen och ge eleverna nya upplevelser. Skolans pedagoger har en nyckelroll som inspiratörer och vägledare till naturen, särskilt för alla de barn som inte har möjligheter och resurser att komma ut och uppleva naturen utanför skolan. En förutsättning för varierad undervisning ute är också att naturen i och nära tätorter bevaras. Att få möta vilda växter och djur och nosa på naturens – och livets – sammanhang på riktigt ute, är en spännande och engagerande väg för att förstå grunden för det hållbara samhället.

Under 2018 genomför Naturskyddsföreningens länsförbund fortbildningar kostnadsfritt på 6 platser i Västernorrland för pedagoger i grundskolan. Alla skolor har fått erbjudandet. Intresset har varit stort, men de skolor som anmälde intresse först har fått möjlighet att fortbilda sig gratis. Projektet är öppet för att erbjuda fler skolor fortbildningsdagar men då mot en kostnad.

I Härnösand deltar 21 pedagoger från Brunne och Häggdångerskolan i fortbildningen Skogen Som Klassrum den 20 juni. Målgrupp för den här dagen är elever i förskoleklass tom åk 6. Fortbildare är Manne Ryttman från Skövde som är certifierad naturskolepedagog via Naturskoleföreningen.

Även på andra platser i länet sker utbildningar:
1. den 13 juni Mycklingskolan-Haffsta, Örnsköldsvik (Umeå Naturskola)
2. den 19 juni Fränstaskolan, Ånge (Naturskolepedagog Manne Ryttman)
3. den 20 juni Brunne-Häggdånger skola, Härnösand (Naturskolepedagog Manne Ryttman)
4. den 16 augusti Junsele skola, Sollefteå (Naturskolepedagog Manne Ryttman)
5. den 17 augusti Edsele friskola, Sollefteå (Naturskolepedagog Manne Ryttman)
6. den 12 september Rödsta-Prästbordets skolor, Sollefteå (Naturskolepedagog Manne Ryttman)

Projektledare för Skogen som klassrum i Västernorrland är Sara Friberg. Kontakta henne om du vill veta mer.
Mobil: 0730-330 238, Epost: sara.friberg@naturskyddsforeningen.se

Politiker och tjänstemän på regional och kommunal nivå är välkomna att delta som observatörer under fortbildningen! Meddela Sara om du kommer.

För mer information:
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/skogen-som-klassrum

 

 

Skogen som klassrum

Sedan 2008 har Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen fortbildat över 6 000 pedagoger i över 100 kommuner runt om i Sverige i ”Skogen som klassrum”. Det är en kostnadsfri fortbildning som utgår från Lgr 11. Nu finns chansen att gå kursen i Västernorrland. Läs mer

Ansöka om medel för att ordna aktiviteter

Vi vill ha aktiva medlemmar i föreningen och en verksamhet som efterfrågas. Alla medlemmarna har därför möjlighet att komma med idéer om aktiviteter eller projekt de vill genomföra. Styrelsen godkänner de idéer som följer föreningens stadgar och har rimliga kostnader. Medlemmarna själva genomför sin idé med pengar från föreningen och praktiskt stöd från styrelsen. Kontakt

Naturskyddsföreningen överklagar hotellet vid Kanaludden

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen för hotell vid Kanaludden. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfälliga och att utredningen som kommunen presenterat av alternativa platser är alltför begränsad. Den ger inte stöd för att det skulle vara omöjligt att hitta en lämpligare plats för ett hotell och som inte kraftigt påverkar riksintresset för kulturmiljö.

Läs hela överklagandet här

Natursnoksgrupp i Härnösand

et finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna natur tillsammans. Dels för att det är så kul, dels för att det får oss att må bra. Men också för att vi ska lära känna och förstå mer om naturen. Vi tror att de som får chans att uppleva och lära sig mer om naturen också blir mer rädda om den. 

Det är därför mycket glädjande att Erica Collin och Stina Welander har tagit initiativ till att starta en natursnoksgrupp i Härnösand. Redan i vinter hoppas vi på att verksamheten kan komma i gång.

Läs mer om Natursnokarna

http://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna