MARKLEVANDE TAGGSVAMPAR Söndag 8 sept kl 9.30 – 16

Följ med till Smitingen och Fälleberget utanför Härnösand för att titta på svampar som indikerar skyddsvärd gran- och tallskog. Lennart Vessberg guidar oss. Kursen är gemensam för alla medlemmar i länet. Max 20 personer, så först till kvarn!

Samling kl 9.30 vid Willys, Härnön i Härnösand, vid återvinningsstationen.

Ta med: matsäck och rejäla skor.

Anmälan till maria.danvind@naturskyddsforeningen.se eller tel. 073-275 17 36

Pingstplogging 8 juni

Äntligen är det dags för den årliga skräpplockarturen!

Vi samlas på torget och går/joggar sedan så långt runt Nattviken som vi orkar och hinner.

Ta gärna med egna plastpåsar att plocka i. Naturskyddsföreningen ombesörjer sopsäckar och att köra bort skräpet.

Hoppas vi ses!

Vi samlas på Stora torget kl 11:00.

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30 juli 2019 Jämtland

Vi ser fram emot ännu en sommar med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker! Årets upplaga går åter av stapeln i Jämtland under v. 30 (22/7 – 27/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar mitten av april. Du är då välkommen att anmäla dig! Antalet platserär begränsat.

Exakta datum, lokal och vilka skogar som skall besökas är under planering, men Forskningsresan kommer att vara ca. fem dagar under sista veckan i juli.

Har du frågor och funderingar redan nu går det bra att höra av sig till samordningsgruppen:

E-post: forskningsresan2019@gmail.com

Maria Danvind
Tel: 073–275 17 36

Linda Spjut
Tel: 076–828 89 43

Läs mer här

 

Skogen som klassrum

Sedan 2008 har Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen fortbildat över 6 000 pedagoger i över 100 kommuner runt om i Sverige i ”Skogen som klassrum”. Det är en kostnadsfri fortbildning som utgår från Lgr 11. Nu finns chansen att gå kursen i Västernorrland. Läs mer

Ansöka om medel för att ordna aktiviteter

Vi vill ha aktiva medlemmar i föreningen och en verksamhet som efterfrågas. Alla medlemmarna har därför möjlighet att komma med idéer om aktiviteter eller projekt de vill genomföra. Styrelsen godkänner de idéer som följer föreningens stadgar och har rimliga kostnader. Medlemmarna själva genomför sin idé med pengar från föreningen och praktiskt stöd från styrelsen. Kontakt

Naturskyddsföreningen överklagar hotellet vid Kanaludden

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen för hotell vid Kanaludden. Vi anser att planen strider mot strandskyddsbestämmelserna och riksintresset för kulturmiljö. Miljökonsekvensbeskrivningen är bristfälliga och utredningen som kommunen presenterat av alternativa platser är alltför begränsad. Den ger inte stöd för att det skulle vara omöjligt att hitta en lämpligare plats för ett hotell och som inte kraftigt påverkar de värden som strandskyddet ska värna och riksintresset för kulturmiljö.

Mark- och miljödomstolen dömde 2018-01-30 till vår fördel men Härnösands kommun har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Läs överklagandet och övriga inlagor under https://harnosand.naturskyddsforeningen.se/remisser-och-yttranden/