Årsmöte 2020

Tid och plats: torsdagen den 19 mars kl 19:00 2020, Härnösands biblioteket, våning 4, salen Mångfalden
Välkommen till årsmötet 2020. Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år. Vi är för få aktiva medlemmar och vi behöver vara fler för att kunna bedriva en bra verksamhet. Hör av dig om du vill engagera dig. Även en liten insats är värdefull. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på Kontakt längst upp på sidan.

Möteshandlingar:

NF årsmöte 2020 Dagordning

NF årsmöte 2020 verksamhetsberättelse 2019

Resultat- och balansrapport 2019

NF Verksamhetsplan 2020

Budget 2020

NF årsmöte 2020 bilaga motion

NF årsmöte 2020 bilaga interpellation

På årsmötet kommer vi att besluta om nya stadgar. Inga stora förändringar föreslås utan de ändringar som föreslås innebär en anpassning till riksorganisationens nya stadgar.

Kretsstadgar 2020

Kris i skogen – upprop!

Föreningen Skydda skogen har tagit initiativ till ett upprop med en önskelista inför jul lämnas över till ministrar, riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och att kalhyggesbruket behöver fasas ut till förmån för kalhyggesfria metoder. Uppropet är underskrivet av 28 representanter från 26 olika organisationer (varav 7 av organisationerna är Naturskyddsföreningens olika länsförbund och kretsar) och en sameby samt ett tiotal forskare. Världensskogar och klimat står inför en omfattande kris och beslutsfattare måste agera, menar undertecknarna.

Läs debattartikeln ”Det är av yttersta vikt att anslaget till skydd av skog höjs” här

Lär uppropet här

 

Workshop om strandskyddet

Strandskyddslagstiftningen är hotad och flera riksdagspartier vill försämra skyddet. Men redan med nuvarande lagstiftning hotas flera stränder av exploatering. Det finns stora brister i kommunernas handläggning av dispenser och ibland får man intrycket av att kommunerna inte upplever lagkraven som tvingande utan att det är frivilligt om man vill följa reglerna för dispensgivning. Vi måste bli bättre på att bevaka att strandskyddsbestämmelserna följs och då krävs det att vi har goda kunskaper om vad som gäller. Härnösandskretsen har därför tagit ett initiativ där vi tillsammans med andra kretsar i länet diskuterar hur vi ska utveckla arbetet med att bevara strandskyddet.

Vi planerar en kvällsaktivitet med enbart lokal medverkan på ett par timmar till att börja med. Om det finns intresse kan vi senare bjuda in experter från Riks för ett heldagsseminarium. Workshopen inleds med en kortfattad redogörelse för miljölagstiftningen kring strandskyddet och hur man överklagar planer som upphäver strandskyddet. Beroende på antalet deltagare delar vi sedan upp oss i grupper där vi diskuterar hur vi skulle vilja arbeta med strandskyddet och vilka hinder vi ser som begränsar våra möjligheter. Det kan även vara intressant att ta upp några konkreta och intressanta fall där strandskyddet hotas. Workshopen avslutas med en uppsummering av diskussionerna i grupperna och beslut om och i så fall hur vi ska gå vidare med ett heldagsseminarium.

 

 

Pingstplogging 8 juni

Äntligen är det dags för den årliga skräpplockarturen!

Vi samlas på torget och går/joggar sedan så långt runt Nattviken som vi orkar och hinner.

Ta gärna med egna plastpåsar att plocka i. Naturskyddsföreningen ombesörjer sopsäckar och att köra bort skräpet.

Hoppas vi ses!

Vi samlas på Stora torget kl 11:00.

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30 juli 2019 Jämtland

Vi ser fram emot ännu en sommar med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker! Årets upplaga går åter av stapeln i Jämtland under v. 30 (22/7 – 27/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar mitten av april. Du är då välkommen att anmäla dig! Antalet platserär begränsat.

Exakta datum, lokal och vilka skogar som skall besökas är under planering, men Forskningsresan kommer att vara ca. fem dagar under sista veckan i juli.

Har du frågor och funderingar redan nu går det bra att höra av sig till samordningsgruppen:

E-post: forskningsresan2019@gmail.com

Maria Danvind
Tel: 073–275 17 36

Linda Spjut
Tel: 076–828 89 43

Läs mer här

 

Skogen som klassrum

Sedan 2008 har Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen fortbildat över 6 000 pedagoger i över 100 kommuner runt om i Sverige i ”Skogen som klassrum”. Det är en kostnadsfri fortbildning som utgår från Lgr 11. Nu finns chansen att gå kursen i Västernorrland. Läs mer