Alla medlemmar är välkomna på länsstämma i Härnösand den 29 april

Kom för att det är trevligt och spännande att höra vad som är på gång i länet. Vi gästas i år av Riksföreningens nya generalsekreterare Karin Lexén. Stämman hålls i Toppstugan på Vårdkasen och börjar kl 9.30 med fika. Efter förhandlingar och lunch som vi bjuder på ordnar Härnösandskretsen en utflykt. Anmälningar senast den 23 april till Kansli Mitt: maria.danvind@naturskyddsforeningen.se

Andra föreningars aktiviteter

Vi samarbetar med andra föreningar som arbetar med att öka intresset för en levande natur och skapar möjligheter att uppleva naturen bl. a Friluftsfrämjandet (http://www.friluftsframjandet.se/regioner/norr/lokalavdelningar/harnosand/), Turistföreningen https://www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokalavdelningar/stf-harnosand/ och Ornitologerna (http://birdlife.se/angermanland).

Länkar till några aktuella aktiviteter

STF: Måndagsvandring 8 maj https://www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokalavdelningar/stf-harnosand/aktiviteter/mandagsvandring-8-maj/

Friluftsfrämjandet: Vandring Gådeåleden 15 maj http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vandring/vandring/vandring50/

 

 

 


 

Naturskyddsföreningen överklagar hotellet vid Kanaludden

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen för hotell vid Kanaludden. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfälliga och att utredningen som kommunen presenterat av alternativa platser är alltför begränsad. Den ger inte stöd för att det skulle vara omöjligt att hitta en lämpligare plats för ett hotell och som inte kraftigt påverkar riksintresset för kulturmiljö.

Läs hela överklagandet här

Natursnoksgrupp i Härnösand

et finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna natur tillsammans. Dels för att det är så kul, dels för att det får oss att må bra. Men också för att vi ska lära känna och förstå mer om naturen. Vi tror att de som får chans att uppleva och lära sig mer om naturen också blir mer rädda om den. 

Det är därför mycket glädjande att Erica Collin och Stina Welander har tagit initiativ till att starta en natursnoksgrupp i Härnösand. Redan i vinter hoppas vi på att verksamheten kan komma i gång.

Läs mer om Natursnokarna

http://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna