Kallelse till årsmöte

Tid och plats: torsdag 16 mars kl 19:00, Lubbe-salen Sambiblioteket.

Välkommen på årsmötet 2017. Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år.

Mötet inleds med en kort presentation av Natursnokarna. Därefter håller vi det formella årsmötet (se dagordning nedan). Lennart Vessberg avslutar mötet med att berätta om sin inventering av bombmurklor.

Kallelse 2017

Dagordning 2017

Verksamhetsberattelse2016

Verksamhetsplan2017

Resultat- och balansräkning 2016 NF Härnösand

Budget 2017 NF Härnösand

 

Andra föreningars aktiviteter

Vi samarbetar med andra föreningar som arbetar med att öka intresset för en levande natur och skapar möjligheter att uppleva naturen bl. a friluftsfrämjandet (http://www.friluftsframjandet.se/regioner/norr/lokalavdelningar/harnosand/) och ornitologerna (http://birdlife.se/angermanland).

Länkar till några aktuella aktiviteter

Naturrum Höga Kusten i samarbete med Friluftsfrämjandet


 

Naturskyddsföreningen överklagar hotellet vid Kanaludden

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen för hotell vid Kanaludden. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfälliga och att utredningen som kommunen presenterat av alternativa platser är alltför begränsad. Den ger inte stöd för att det skulle vara omöjligt att hitta en lämpligare plats för ett hotell och som inte kraftigt påverkar riksintresset för kulturmiljö.

Läs hela överklagandet här

Natursnoksgrupp i Härnösand

et finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna natur tillsammans. Dels för att det är så kul, dels för att det får oss att må bra. Men också för att vi ska lära känna och förstå mer om naturen. Vi tror att de som får chans att uppleva och lära sig mer om naturen också blir mer rädda om den. 

Det är därför mycket glädjande att Erica Collin och Stina Welander har tagit initiativ till att starta en natursnoksgrupp i Härnösand. Redan i vinter hoppas vi på att verksamheten kan komma i gång.

Läs mer om Natursnokarna

http://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna