Nordiska Kusträddardagen 5 maj

Mycket av skräpet på våra stränder är gjorda för omedelbar användning. Men det vi använder en kort stund blir ofta kvar i hundratals år om det hamnar i havet.

Men nu kan du bidra till en förbättrad havsmiljö. Den 5 maj 2018 är det Nordiska Kusträddardagen och människor i hela Norden samlas i en gemensam aktion för att rädda haven från skräp. Vi bidrar genom att vara med i Håll Sverige Rents stora skräpjakt. Läs mer här: http://www.hsr.se/vi-haller-rent

Vi träffas på Stora Torget i Härnösand kl. 11:00 för en skräpplockarpromenad runt Nattviken. Ta gärna med handskar och en plastpåse. Naturskyddsföreningen ser till det skräp vi plockar upp tas omhand på ett miljöanpassat sätt.

Skogen som klassrum

Sedan 2008 har Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen fortbildat över 6 000 pedagoger i över 100 kommuner runt om i Sverige i ”Skogen som klassrum”. Det är en kostnadsfri fortbildning som utgår från Lgr 11. Nu finns chansen att gå kursen i Västernorrland. Läs mer

Ansöka om medel för att ordna aktiviteter

Vi vill ha aktiva medlemmar i föreningen och en verksamhet som efterfrågas. Alla medlemmarna har därför möjlighet att komma med idéer om aktiviteter eller projekt de vill genomföra. Styrelsen godkänner de idéer som följer föreningens stadgar och har rimliga kostnader. Medlemmarna själva genomför sin idé med pengar från föreningen och praktiskt stöd från styrelsen. Kontakt

Naturskyddsföreningen överklagar hotellet vid Kanaludden

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen för hotell vid Kanaludden. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfälliga och att utredningen som kommunen presenterat av alternativa platser är alltför begränsad. Den ger inte stöd för att det skulle vara omöjligt att hitta en lämpligare plats för ett hotell och som inte kraftigt påverkar riksintresset för kulturmiljö.

Läs hela överklagandet här

Natursnoksgrupp i Härnösand

et finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna natur tillsammans. Dels för att det är så kul, dels för att det får oss att må bra. Men också för att vi ska lära känna och förstå mer om naturen. Vi tror att de som får chans att uppleva och lära sig mer om naturen också blir mer rädda om den. 

Det är därför mycket glädjande att Erica Collin och Stina Welander har tagit initiativ till att starta en natursnoksgrupp i Härnösand. Redan i vinter hoppas vi på att verksamheten kan komma i gång.

Läs mer om Natursnokarna

http://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna