Oringsjö naturreservat, Näsåker lördag den 19 augusti

Följ med och leta efter Stor barkplattbagge! Vi guidas av länsstyrelsens Pekka Bader till Oringsjö naturreservat. Förutom den sällsynta barkplattbaggen tittar vi även på den betade skogen runt Mobodarna och den naturvårdsbränning som länsstyrelsen gjorde i reservatet 2015. Läs mer i Länsstyrelsens skrift om naturreservat (sid 38) http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/ovriga%20publikationer/2010/Naturguiden38naturreservat.pdf För mer information och anmälan senast torsdag 17 […]

Läs mer