Naturskyddsföreningen överklagar hotellet vid Kanaludden

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen för hotell vid Kanaludden. Vi anser att planen strider mot strandskyddsbestämmelserna och riksintresset för kulturmiljö. Miljökonsekvensbeskrivningen är bristfälliga och utredningen som kommunen presenterat av alternativa platser är alltför begränsad. Den ger inte stöd för att det skulle vara omöjligt att hitta en lämpligare plats för ett hotell och som inte kraftigt […]

Läs mer